ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

CO JE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie je předprojektovou částí dokumentace, jejíž účelem je ujasnění si stavebního záměru, ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě a určení základního tvarového, dispozičního, konstrukčního a materiálového provedení, a koncepce technologického vybavení. Jedná se o nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

Architektonická studie je základní návrh, který tvoří rozdíl mezi typovým projektem z katalogu a projektem na míru podle Vaších představ.

Výstup architektonické studie vždy konzultuji s úřady, aby všechny navazující stupně projektové dokumentace probíhaly hladce a bez zbytečných komplikací.

Spolupracuji s Vámi na každém kroku, abych zajistil, že Vaše vize se stane skutečností. Vaše myšlenky provedu do vizuální podoby a přiblížím tak realitě. Všechny projekty jsou vypracované v nejmodernějším softwaru pro BIM modelování a fotorealistické vizualizace. Díky virtuálnímu modelu budovy získáte dokonalou představu o vaší stavbě. 

CO JE SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

  • Základní údaje o stavbě 
  • Situační výkresy s osazením domu na pozemku
  • Půdorysy navrhované dispozice s rozmístěním nábytku
  • Řezy
  • Pohledy 
  • Vizualizace vnějšího vzhledu 
  • Předjednání studie s příslušným odborem územního plánování  
  • Zajištění informací o stávajících sítích 

POSTUP TVORBY ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

1. ZÍSKAVANÍ INFORMACÍ 

Než začnu pracovat na studii, musím si zajistit správné podklady. Je nezbytné zjistit, co povoluje stavební úřad, jaké inženýrské sítě se nacházejí v okolí parcely a zda na pozemku není nějaký jiný problém, který by ovlivňoval návrh. Dále potřebuji detailní zadání stavby, takže vás podrobně vyzpovídám. Čím více informací o vašich představách získám, tím lepší řešení vám můžu navrhnout. Všechny získané informace následně zpracuji do koncepčního návrhu domu. 

2. TVORBA KONCEPTU 

Architektonický koncept je myšlenkový příběh o nové stavbě. Ukážu vám proč má dům daný tvar, kde se nacházejí jednotlivé zóny domu, jak je dům usazen na pozemku a jak pracuji s výhledy, soukromím a slunečním světlem. Konceptem se vás snažím maximálně vtáhnout do svých myšlenkových a tvůrčích procesů. Po jeho prezentaci nejen fyzicky uvidíte, jak je dům navržen, ale také porozumíte, proč je navržen právě tímto způsobem. 

3. FINALIACE 

Po prezentaci konceptu se k návrhu vyjadřujete. Postupně zapracovávám korekce a úpravy. Uvidíte dům na interaktivním 3D modelu, půdorysy s jednotlivými rozměry a postupně se budeme dostávat více do detailů až k finálnímu kompletnímu návrhu.

Výsledná architektonická studie je odevzdávána v tištěné i elektronické podobě. 

Dobra trvání prací na tvorbě architektonické studie se pohybuje od 2 do 6 měsíců.