PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

V projekční činnosti se setkávám nejčastěji s návrhy rodinných domů. Vytvořil jsme již více než 100 individuálních projektů rodinných domů. Specializuji se na novostavby, ale také na rekonstrukce a přestavby starých domů v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu.

Než se však vytvoří projekt stavby rodinného domu, musí se nejdříve navrhnout architektonická studie. Studie je předprojektovou částí dokumentace, jejíž účelem je ujasnění si stavebního záměru, ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě a určení základního tvarového, dispozičního, konstrukčního a materiálového provedení, a koncepce technologického vybavení. Jedná se o nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

Více o architektonické studii

S nejvyšší prioritou dbám na finanční proveditelnost projektu. To znamená, že mi sdělíte vaše finanční možnosti a ja zajistím, aby stavba byla za těchto možností realizovatelná.

Projekt precizně připravím a zajistím k němu i stavební povolení. Na základě udělené plné moci stavebníkem, zajistím kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně ohlášení stavby.

Nejběžnější typy navrhovaných rodinných domů: 

  • Projekty bungalovu s/bez garáže
  • Projekty řadových domů
  • Projekty pasivních a nízkoenergetický domů
  • Projekty předělání typových a katalogových domů
  • Projekty dvougeneračních domů
  • Projekty rodinných domů ve svahu
  • Projekty rodinných domů se sklepem
  • Projekty dvou a více patrových domů

Projekty rodinných domů navrhuji po celém České republice. Běžně komunikuji online na dálku, ale nejčastěji navrhujeme v Jihomoravském kraji.