PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Jsem certifikovaný projektant pasivních domů PHI (Passivhaus Institut) a navrhnu pro Vás nejen krásný a funkční dům, ale také zajistím, že bude splňovat nejvyšší standardy pro energetickou náročnost a udržitelnost.  

CO JE PASIVNÍ NEBO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy za rok (15 kWh/m2a). U běžného rodinného domu s podlahovou plochou okolo 120 metrů čtverečních to znamená 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 200 wattů. Pro srovnání, tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů a výkon stolního počítače 250 wattů. Můžete sledovat, jak ceny energií neustále rostou, a zůstat v klidu, protože vy se bez nich téměř obejdete.

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky zůstávají uvnitř a po většinu roku postačují k udržení příjemné teploty v místnostech. Tato kombinace zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti. Z porovnání energetických potřeb na vytápění jsou patrné rozdíly mezi různými standardy, ve kterých jsou budovy u nás stavěny. Nezbytným vývojovým krokem k pasivnímu domu byly domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní náklady zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního. Pasivní domy musí dle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu splňovat několik požadavků:

  • měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a)
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěs-nostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu
  • celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie


Pro optimalizaci návrhu a hodnocení energetické bilance pasivních domů je celoevropsky nejčastěji používán návrhový nástroj PHPP (Passive House Planning Package), který pracuje s dostatečnou přesností potřebnou pro pasivní domy. Jde o jednoduchý návrhový nástroj, který umožňuje architektům a projektantům spolehlivě vypočítat energetickou bilanci a optimalizovat jejich návrhy. 


PASIVNÍ DŮM MÁ SPOUSTU VÝHOD:

  • vyšší komfort života
  • extrémně nízké náklady na vytápění
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • netvoří se průvan
  • vysoká tepelná pohoda v místnosti
  • příjemné teploty v zimě i v létě