SLUŽBY

Poskytuji komplexní služby od poradenství při výběru pozemku pro stavbu, přes studii a projekt rodinného domu až po finální kolaudaci.

Více informací o postupu spolupráce

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Zajišťuji vypracování architektonických studií všech typů staveb včetně realistických vizualizací. 

Studie je předprojektovou částí dokumentace, jejíž účelem je ujasnění si stavebního záměru, ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě a určení základního tvarového, dispozičního, konstrukčního a materiálového provedení, a koncepce technologického vybavení. Jedná se o nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

Finální studie stavby obsahuje půdorysy podlaží, řezy a pohledy, specifikace vnitřních a vnějších povrchů a situaci stavby s umístěním všech potřebných objektů, fotorealistickou vizualizaci stavby a orientační odhad nákladů na realizaci. Součástí může také být řešení zahrady nebo základní koncepce interiéru.

Více informací o architektonické studii

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zajišťuji vypracování projektové dokumentace všech typů staveb (novostavby nebo stavební úpravy, nástavby, přístavby apod.) od projektů pro stavební povolení až po prováděcí projekty, se všemi předepsanými profesemi - statikou, požárně bezpečnostním řešením, dopravním řešením, vodou a kanalizací, elektřinou a bleskosvodem, vytápěním, průkazem energetické náročnosti, přípojkami, čistírnou apod.

 • projekty rodinných domů
 • projekty rekreačních objektů
 • projekty bytových domů
 • projekty kancelářských, administrativních nebo výrobních objektů
 • projekty dřevostaveb
 • projekty přípojek vody, kanalizace a plynu
 • projekty podkrovních bytů
 • projekty ekologický výstavby a zdravého bydlení - slaměné domy

Projekt precizně připravím a zajistím k němu i stavební povolení. Na základě udělené plné moci stavebníkem zajistím kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně ohlášení stavby.

Více informací o projektové dokumentaci 

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

V projekční činnosti se setkávám nejčastěji s návrhy rodinných domů. Vytvořil jsme již více než 100 individuálních projektů rodinných domů. Specializuji se na novostavby, ale také na rekonstrukce a přestavby starých domů v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu.

 • Projekty bungalovu s/bez garáže
 • Projekty řadových domů
 • Projekty pasivních a nízkoenergetický domů
 • Projekty předělání typových a katalogových domů
 • Projekty dvougeneračních domů
 • Projekty rodinných domů ve svahu
 • Projekty rodinných domů se sklepem
 • Projekty dvou a více patrových domů

Než se však vytvoří projekt stavby rodinného domu, musí se nejdříve navrhnout architektonická studie.

Více informací o projektu rodinného domu

PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Pasivní a nízkoenergetické domy jsou dnes stále populárnější volbou pro ty, kteří hledají energeticky úsporné a ekologické řešení svého bydlení. Profesionálně poradím ohledně výstavy pasivního domu a zajistím projekt pasivního domu.

Jsem certifikovaný projektant pasivních domů PHI (Passivhaus Institut) a navrhnu pro Vás nejen krásný a funkční dům, ale také zajistím, že bude splňovat nejvyšší standardy pro energetickou náročnost a udržitelnost. Pro energetickou analýzu objektů používám software PHPP. Jedná se o nejrozšířenější plánovací nástroje pro navrhování pasivních domů.

Poskytuji také poradenství ohledně možnosti získaní dotace pro novostavby a změny staveb.

Více informací o pasivním domě

DŘEVOSTAVBY A SLAMĚNÉ DOMY 

V mé projekční činnosti tvoří téměř 1/3 projektů dřevostavby. Zajišťují vypracování projektů všech typů dřevostaveb a také slaměných domů. Slaměné domy jsou moderní, ekologické a energeticky úsporné domy, které využívají přírodních materiálů a mohou být navrženy jako nízkoenergetické nebo dokonce pasivní.

Poradím ohledně výstavby energeticky úsporné a z hlediska životního prostředí udržitelné stavby. 

Více informací o dřevostavbách a slaměných domech

KONTROLA STAVBY A TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA TDS

V rámci technického dozoru Vám zajistím, dohled nad dodržováním kvality provádění Vaši stavby, nad správným technologickým průběhem výstavby, a v neposlední řadě nad oprávněnosti a správnosti fakturace. 

Kromě technické kontroly stavby zajistím také výběr kvalitního zhotovitele za rozumnou cenu.

Technický dozor stavebníka je osoba, která dělá nezávislou kontrolu stavební firmy, zastupuje stavebníka (investora) a radí mu v kontrole stavebních prací. 

Technický vs. stavební dozor: stavební dozor je nutný k stavbě svépomocí a je to osoba která ručí za stavbu. Technický dozor je kontrola stavební firmy v zastoupení stavebníka (investora). 

Více informací o technickém dozoru stavebníka