Jaký je postup spolupráce?

1. Než začneme

Před zahájením spolupráce je důležité se vzájemně seznámit a získat základní informace o vašem projektu. Na úvodních schůzkách probíráme, jak velký a složitý dům máte v plánu a jaké jsou obvyklé náklady na podobné stavby. Diskutujeme o stavebních materiálech, úsporných technologiích a časovém rámci pro vyřízení stavebního povolení a samotnou výstavbu. Rád vám také poskytnu rady ohledně výběru vhodné parcely.

Společně sestavíme detailní a konečné architektonické zadání stavby. Kvalitní plánování je pro mně klíčové. Dokážu navrhnout dům přesně podle vašich potřeb a přání, ale k tomu potřebuji co nejvíce informací o vašem životním stylu a ideálním bydlení.

2. Architektonická studie

Prověřím, zda máme k dispozici všechny potřebné informace, a začneme s navrhováním.

Po několika týdnech intenzivní práce vám představím návrh domu. Při jeho prezentaci postupuji od základních myšlenek až k jednotlivým detailům, abyste dobře pochopili mé myšlenkové pochody a nápady. Ukáži vám půdorysy, exteriér domu a jeho umístění na parcele.

Následně doladím koncept a během několika setkání se přiblížíme k finální podobě celé architektonické studie.

Více informací o této fázi naleznete v sekci architektonická studie.

3. Průzkumy pozemku

K projektu jsou zapotřebí některé průzkumy, z nichž některé požaduje stavební úřad a jiné jsou nezbytné pro správné navržení domu. Mezi ně patří:

  • radonový
  • hydrogeologický
  • inženýrsko-geologický průzkum

Všechny tyto průzkumy je potřeba provést před započetím projekčních prací, abychom měli úplné informace pro naši práci.

4. Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSP)

Tato dokumentace slouží pro potřeby stavebního úřadu a je zaměřena na získání stavebního povolení. Obsahuje pouze nezbytné informace nutné pro vydání povolení a není vhodná pro samotnou výstavbu, jelikož nepokrývá veškeré detaily a technické specifikace. V některých případech se mohou zpracovávat dvě různé dokumentace - jedna pro územní řízení a druhá pro stavební povolení. Tento přístup je typický spíše pro komplexní projekty a velké stavby s komplikovanými podmínkami.

Pro rodinné domy obvykle připravujeme jednotnou dokumentaci, která je přehlednější a umožňuje úředníkovi rychlejší vyřízení povolení. Více o struktuře a obsahu projektové dokumentace se dozvíte v sekci projektová dokumentace.

Více informací o této fázi naleznete v sekci projektová dokumentace

5. Zajištění stavebního povolení

Proces vyřízení stavebního povolení je nezbytným krokem před započetím stavby. Tato fáze je známá jako inženýrská činnost, která zahrnuje získání potřebných dokumentů a vyjádření.

Je však důležité mít na paměti, že zajištění stavebního povolení nezahrnuje hrazení správních poplatků a úkony související s majetkoprávními vztahy, jako jsou smlouvy o věcných břemenech a získání souhlasu sousedů. 

6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Klíčový prvek při realizaci projektů Dokumentace pro provádění stavby představuje zásadní nástroj pro úspěšnou realizaci stavebních projektů.

Výkresy, které jsou součástí této dokumentace, jsou vypracovány ve větším měřítku a obsahují mnohem více informací, které jsou klíčové pro správné provedení stavby. Tato dokumentace je zpracována s ohledem na potřeby stavbyvedoucího a dalších osob, které se podílejí na realizaci stavby.

Každá stavba má svůj specifický rozsah dokumentace, který se může mírně lišit. Je proto nezbytné přesně definovat obsah dokumentace ve smlouvě, aby bylo zajištěno, že stavba bude realizována podle očekávání a požadavků.

Pečlivá příprava a správná dokumentace jsou klíčovými faktory pro úspěšné dokončení stavebního projektu. Detailní informace o jednotlivých součástech projektu naleznete v sekci projektová dokumentace.

Více informací o této fázi naleznete v sekci projektová dokumentace.  

7. Kontrola stavby a technický dozor stavebníka

Pokud se chystáte na stavbu a chcete mít jistotu bezchybného procesu, zajistím vám technický dozorem stavebníka a získáte tak pevnou kontrolu nad projektem.

Pečlivě sleduji dodržování technologických standardů a projektové dokumentace. Snažím zajistit dokonalý průběh stavby. Vaše spokojenost je mým cílem.

Více informací o této fázi naleznete v sekci kontrola stavby a technický dozor stavebníka.