KOLIK STOJÍ RODINNÝ DŮM?

15.03.2023

Přemýšlíte o stavbě vlastního rodinného domu, ale nevíte, kolik to bude stát? Tento článek Vám pomůže získat představu o nákladech, které budou se stavbou spojeny.

V první řadě je třeba si uvědomit, že cena rodinného domu se může velmi lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou velikost domu, použité materiály, lokalita, požadovaný standard a mnoho dalších. Nicméně, existují určité průměrné ceny, které se mohou pohybovat od několika set tisíc korun až po desítky milionů korun.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje cenu, je velikost domu. Běžný rodinný dům s jedním nebo dvěma patry a s celkovou plochou okolo 150 až 200 metrů čtverečních může stát někde mezi 3 až 8 miliony korun. Samozřejmě, pokud máte v plánu postavit větší dům, cena se může výrazně zvýšit.

Dalším důležitým faktorem jsou použité materiály. Pokud se rozhodnete pro luxusní a kvalitní materiály, cena se bude pohybovat na vyšší úrovni. Na druhé straně, pokud zvolíte levnější a méně kvalitní materiály, cena se může snížit. Nicméně, je třeba si uvědomit, že kvalitní materiály mohou být dlouhodobě ekonomičtější, protože vydrží déle a vyžadují méně údržby.

Další faktor, který ovlivňuje cenu, je lokalita. Cena za metr čtvereční může být výrazně odlišná v závislosti na místě, kde se chcete usadit. Pokud se chcete usadit v centru města, cena bude nejspíše vyšší, než když si vyberete klidnou předměstskou čtvrť.

Níže se spolu podíváme jak lze odhadnou cenu stavby ještě ve fázi prvního návrhu.

Jednou z možností, jak odhadnout cenu stavby, je výpočet pomocí obestavěného objemu. Jednotková cena za kubický metr se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou použité materiály, kvalita výstavby, lokalita a další. V České republice se obvykle pohybuje v rozmezí 7000 - 12 000 Kč za kubický metr. 

Pro účely příkladu použijeme hodnotu 8 630 Kč/m3. Jednotková cena je stanovená dle cenových ukazatelů pro rok 2023 pro zděné rodinné domy jednobytové.

Výpočet:

  • Vypočítáme základní rozměry stavby - délku, šířku a výšku.
  • Pomocí těchto rozměrů spočítáme objem stavby.
  • Objem stavby následně vynásobíme jednotkovou cenou za kubický metr.

Příklad výpočtu:

Předpokládejme, že chceme postavit jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou o základních rozměrech 8 x 15 metrů. Obestavěný objem se tedy spočítá takto:

Spočítáme plochu domu a vynásobíme výškou, kterou by mala stavba vč. části základových konstrukcí a zateplení stropu: 

8 m x 15 m x 4,4 m = 528 m³

Spočítáme objem střechy:

8 m x 15 m x 3,5 m / 2 = 420 m³

Výsledný objem stavby je: 528 + 420 = 948,0 m³

Pokud použijeme jednotkovou cenu za kubický metr ve výši 8 630 Kč, získáme odhadovanou cenu stavby:

948 m³ x 8 630 Kč/m³ = 8 181 240 Kč

Tento výpočet je pouze orientační a může se lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou například použité materiály, lokalita, standard a další. Proto je důležité konzultovat s odborníky, aby Vám mohli pomoci odhadnout přesnější cenu stavby Vašeho domu.

Další z možnosti, jak odhadnout cenu stavby, je výpočet na základě podlažní plochy. Podle průměrných cen v roce 2023 je náklad na stavbu rodinného domu v České republice cca 40 000 Kč/m², nicméně v závislosti na lokalitě a dalších faktorech mohou být ceny nižší nebo vyšší.

Já ze svojí zkušenosti tenhle způsob výpočtu považuji za hodně nepřesný. Osvědčil se mi výpočet podle obestavěného výpočtu, který také používám při tvorbě úvodních konceptu stavby pro své klienty. 

Tipy pro předběžný odhad ceny rodinného domu

  • Určete požadovanou velikost domu - Velikost domu je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje jeho cenu. Přibližně odhadněte, jak velký dům potřebujete, a zvažte, zda chcete případně postavit vícepatrový dům nebo dům se sklepem.
  • Zvažte materiály - Použité materiály jsou také klíčovým faktorem ovlivňujícím cenu. V závislosti na Vašem rozpočtu zvažte, jaké materiály budou pro Vás nejvhodnější.
  • Určete požadovaný standard - Pokud chcete postavit dům s vyšším standardem, jako jsou například moderní technologie nebo vybavení kuchyně nebo koupelny, cena může být vyšší. Zvažte, co je pro Vás důležité, a jaký standard chcete dosáhnout.
  • Zohledněte lokalitu - Lokalita, kde chcete dům postavit, je také klíčovým faktorem ovlivňujícím cenu. Například cena za metr čtvereční v centru města bude výrazně vyšší než cena v klidnější předměstské čtvrti. Zvažte, kde chcete dům postavit, a jaký je průměrný náklad na stavbu domu v dané lokalitě.
  • Použijte online kalkulačku - Existuje mnoho online kalkulaček, které Vám mohou pomoci přibližně odhadnout cenu domu na základě požadované velikosti, materiálů a standardu. Tyto kalkulačky jsou ale pouze orientační a mohou být ovlivněny mnoha faktory.
  • Konzultujte s odborníkem - Pokud si nejste jisti, jak přesně odhadnout cenu domu, neváhejte kontaktovat odborníka, například architekta nebo stavebního inženýra. Tito odborníci Vám mohou poskytnout konkrétní informace a rady ohledně ceny stavby Vašeho domu.